Projektai

Studijos paruošimas radijo modulio (2,4Ghz radijo dažnio), skirto bio-mikro sensoriniams tinklams, sukūrimui, siekiant pasirengti mokslinių tyrimų veiklų vykdymui

 

2011 m. sausio 25 d.

BCT investuoja į naujų produktų kūrimą

Įmonė gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, baigė įgyvendinti projektą: „Studijos paruošimas radijo modulio (2,4Ghz radijo dažnio), skirto bio-mikro sensoriniams tinklams, sukūrimui, siekiant pasirengti mokslinių tyrimų veiklų vykdymui“ (Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-042). Projektas pradėtas – 2010 m. vasario 01 d., baigtas - 2010 m. gruodžio 31 d. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Idėja LT”, kurios uždavinys “Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje”. Numatoma projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia iki 187.704,00 Lt, iš kurių iki 140.778,00 Lt skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo ir 46.926,00 Lt yra nuosavos įmonės lėšos.

Projektas skirtas BCT techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas įgyti žinių naujos autonominės daugiafunkcinės skaičiavimo platformos su bevieliu ryšiu kūrimui. Projekto metu buvo sudarytos prielaidos MT veiklų vykdymui bei sumažinta būsimo produkto kūrimo rizika: apžvelgti jau esami patentai ir atlikta palyginimų analizė, aprašytos pagrindinės produkto sudedamosios dalys, reikalingos apibrėžtam funkcionalumui pasiekti, apžvelgti įvairūs galimi įdiegimo variantai, nustatyta, kad sistemos, sudarytos iš kuriamų modulių, pritaikomumas yra lankstus ir platus. Gautos žinios prisidėjo prie UAB „Baltec CNC Technologies“ produkcijos asortimento plėtros, MTTP veiklų tęstinumo, Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą“ įgyvendinimo, mokslo ir verslo klasterizacijos bei bendros Lietuvos ekonomikos vystymosi inovacijų kūrimo krypties.

Daugiau informacijos teirautis:
UAB „Baltec CNC Technologies“
Projektų vadovas Vincas Benevičius
Tel.: (8~37) 314630 , info@baltec-cnc.com