Projektai

Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti IT sistemą, skirtą vairavimo įpročių bei automobilių dinamikos parametrų stebėjimui ir analizei

 

2011 m. sausio 25 d.

BCT investuoja į transporto problemų sprendimus

Įmonė gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, baigė įgyvendinti projektą: „Pasirengimas mokslinių tyrimų veiklų atlikimui, siekiant sukurti IT sistemą, skirtą vairavimo įpročių bei automobilių dinamikos parametrų stebėjimui ir analizei“ (Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-01-K-02-041). Projektas pradėtas – 2010 m. vasario 01 d., baigtas - 2010 m. gruodžio 31 d. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Idėja LT”, kurios uždavinys “Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje”. Numatoma projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra iki 193.332,00 Lt, iš kurių iki 144.998,00 Lt skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iki 48.334,00 Lt yra nuosavos įmonės lėšos.

Projektas skirtas UAB BCT techninei galimybių studijai parengti, ruošiantis įgyvendinti MT veiklas, reikalingas įgyti naujų žinių naujos IT sistemos, skirtos vairavimo įpročių bei automobilių dinamikos parametrų stebėjimui ir analizei, kūrimui. Tęstinėse projekto veiklose numatytas kurti produktas leis taupyti kurą, lavinti ekologijai draugiškus vairavimo įpročius bei sumažinti CO2 emisiją, padidins saugumą keliuose bei prisidės prie aukštesnės vairuotojų sąmonės formavimo. Projekto metu buvo sudarytos prielaidos MT veiklų vykdymui bei sumažinta būsimo produkto kūrimo rizika: apžvelgti jau esami patentai, sudaryta ir pateikta preliminari sistemos blokinė schema, sudarytos preliminarios rekomendacijos sistemos komponentų parinkimui, apžvelgti įvairūs kiekvienai funkcinei sistemos duomenų surinkimo sričiai galimi įdiegimo variantai. Taip pat nustatyta, kad sistemos realizacija yra itin plataus masto (remiantis statistikos departamentu vien Lietuvoje 2009 m. buvo registruota 1.695.286 lengvieji automobiliai). Gautos žinios prisidėjo prie BCT produkcijos asortimento plėtros, MTTP veiklų tęstinumo, naujos kokybiškos darbo vietos sukūrimo bei prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą“ įgyvendinimo. Taip pat prisidėta prie mokslo ir verslo klasterizacijos bei bendros Lietuvos ekonomikos vystymosi inovacijų kūrimo krypties.

Daugiau informacijos teirautis:
UAB „Baltec CNC Technologies“
Projektų vadovas Vincas Benevičius
Tel.: (8~37) 314630 ,info@baltec-cnc.com