Projektai

Kokybiškai naujos žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio pajėgumo testavimo sistemos sukūrimas 

2013 balandžio 26 d.

BCT investuoja į sveikatinimo įrankių kūrimą

Įmonė gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, baigė įgyvendinti projektą: „Kokybiškai naujos žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio pajėgumo testavimo sistemos sukūrimas“ (Projekto Nr.: VP2-1.3-ŪM-02-K-03-016). Projektas pradėtas – 2012 m. sausio 02 d., baigtas - 2013 m. kovo 31 d. Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę "Intelektas LT”, kurios uždavinys “Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje”. Numatoma projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma yra iki 549.915,00 Lt, iš kurių iki 274.547,00 Lt skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo ir iki 275.368,00 Lt yra nuosavos įmonės lėšos.

Projektas yra skirtas žmogaus fiziologinių parametrų stebėjimo ir fizinio pajėgumo testavimo sistemai sukurti. Projekto poreikį sąlygojo tikslinės vartotojų rinkos poreikiai, kuriuos atspindi bendra ES vykdoma politika bei technologinės galimybės. Fizinio aktyvumo lygio sumažėjimas, didėjantis žmonių nutukimas, to pasekoje kylančios ligos, yra viena iš didesnių ES sociologinių problemų. Šioms problemoms spręsti ES yra numačiusi ne vieną priemonę (FP7, The Public Health Programme 2007-2013, The Youth and Citizenship Programme, The Lifelong Learning Programme ir kt.). ES narės kartu su WHO (World Health Organisation) siekia, jog minėtų problemų augimo tendencijos iki 2015 metų taptų atvirkščiomis, t.y. galima būtų stebėti šių problemų mažėjimo tendenciją.

BCT ir AB „Audimas“, prisidėdamos prie šios politikos, sukurs sistemą, leidžiančia žmogui pasitikrinti fizinio pajėgumo lygį įvairių sistemoje integruotų testų pagalba, stebėti bei vertinti fizinį aktyvumą bei jo lygį tiek sportuojant, tiek kasdieninėje veikloje. Visos numatytos veiklos ir jų trukmė bei priskirti ištekliai, paremti įmonės vykdomomis MTTP veiklomis bei konkretaus projekto specifika ir yra reikalingos tinkamai atlikti MTTP veiklas. Projektas prisideda prie Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto 3 uždavinio bei Nacionalinės Lisabonos strategijos įgyvendinimo programos prioriteto ,,Skatinti Lietuvos įmonių konkurencingumą" įgyvendinimo.

Daugiau informacijos teirautis:
UAB „Baltec CNC Technologies“
Mantas Venslauskas
Tel.: (8~37) 314630 ,info@baltec-cnc.com