Projektai

Programinės įrangos, skirtos multimodalinių signalų registravimui bei pirminiam savalaikiam jų apdorojimui, sukūrimas

BCT 2013 m baigė vykdyti projektą „Programinės įrangos, skirtos multimodalinių signalų registravimui bei pirminiam savalaikiam jų apdorojimui, sukūrimas“, projekto numeris VP2-1.3-ŪM-05-K-02-157. Projektas pradėtas vykdyti 2013 m. birželio mėn. 1 d., baigtas – 2013 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Projektas buvo iš dalies finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Inočekiai LT“. Bendra projekto suma yra 19.967,00 litų iš kurių iki 14.975,00 litų yra de minimis pagalba iš Europos regioninės plėtros fondų, o iki 4.992,00 litų yra nuosavos lėšos. Projekto metu gautos žinios ir rezultatai turės įtakos naujų produktų kūrimui, prisidės prie įmonės veiklos plėtros ateityje, sudarys sąlygas tolimesniam bendradarbiavimui su mokslo įstaigomis.