Projektai

Procesas LT

BCT sėkmingai įgyvendino projektą „Šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas įmonėje“, kuriam buvo suteikta finansinė parama iš Europos regioninės plėtros fondo pagal  Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 80 811 Lt Europos Sąjungos parama. Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2013 m. kovo iki 2014 gruodžio mėn.
 
Projekto tikslas - įmonės konkurencingumo didinimas diegiant vadybos ir valdymo sistemas/metodus. Įgyvendinant projektą įmonėje įdiegta LEAN vadybos sistema, darbo saugos standartas OHSAS 18001:2007 bei EN ISO 3834:2005 “Metalų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai“ standartas. LEAN vadybos sistemos dėka įmonėje pagerintas gamybos proceso našumas, sumažinti vertės nekurinčių veiklų nuostoliai, sumažintas gamybinių neatitikčių kiekis. Tai padeda įmonei greičiau ir efektyviau aptarnauti savo klientus. Įdiegti ISO standartai užtikrina didesnę suvirinimo darbų kokybę bei darbo saugos reikalavimus.
 
Kontaktinis asmuo pasiteiravimui: administracijos reikalų vadovė Dovilė Rimšaitė, tel. (8 37) 314 630, el.paštas: dovile@baltec-cnc.com.