Projektai

Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas (2 etapas)

UAB „Baltec CNC Technologies“kaip projekto vykdytojas nuo 2020 m. birželio mėn. 8 d. pradėjo vykdyti projektą „Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas (2 etapas)“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0052 pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeniniams LT“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 777 670,78 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 263 053,05 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. birželio mėn. 8 d. iki 2022 m. gruodžio mėn. 10 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" krypties ir „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ prioriteto, nes įmonė siekia stiprinti ir koncentruoti savo išteklius šiose srityse: mechanika ir robotika, inžinerinė mechanika ir projektavimas, gamybos technologijos, informatika ir telekomunikacijų technologijos, dizainas, procesų valdymas, automatika ir valdymo technologijos. Įmonė, pasinaudodama turimais ištekliais, planuoja skaitmeninti pagrindinius gamybos procesus, sujungs žinias ir technologijas aukštos pridėtinės vertės produktams kurti, diegti juos į rinką ir didinti eksportuojamų produktų apimtis.

Naujų technologijų įsisavinimas leis greičiau ir tiksliau įgyvendinti gamybos užsakymus, mažinti gamybos sąnaudas, padidinti produkcijos kokybę, išlaikyti konkurencinį spaudimą eksporto rinkose, tapti patikimu ir patraukliu tiekėju Europoje.

Įmonė specializuojasi precizinių komponentų gamyboje. Šių komponentų tiksliniai klientai yra Europos šalių originalios įrangos gamintojai, veikiantys daugiausiai Vakarų Europoje. Pareiškėjo pajėgumai remiasi aukšto inžinerinio lygio CNC metalo apdirbimo technologijomis, kurios apima svarbių pramonei precizinių komponentų projektavimą, konstravimą, gamybą ir surinkimą. Įmonė specializuojasi vienetinių ir mažų partijų detalių sprendimuose skirtuose klientams iš įvairių pramonės sektorių: automobilių, įvairios paskirties mašinų gamybos, medicininės reabilitacinės technikos ir energetikos pramonės šakų.

UAB „Baltec CNC Technologies“, siekdama išlikti konkurencinga rinkoje, nuolat didina pajėgumus, ieško naujų rinkų, diegia naujausias technologijas ir peržiūri technologinius procesus. Kadangi įmonės pagrindiniai klientai yra Europoje gerai žinomos ir pripažintos pramonės įmonės, kurios savo užsakomai produkcijai nuolat kelia vis griežtesnius kokybės reikalavimus, todėl pažangių technologijų atitinkančių „Pramonės 4.0“ reikalavimus diegimas yra įmonei būtinas, kad patenkintų klientų augančius poreikius ir išgyventų konkurencingoje rinkoje. Projektu siekiama diegti naujausias gaminių kūrimo ir gamybos proceso valdymo technologijas, plėtoti jų funkcionalumą, pritaikymą prie kintančių gamybos sąlygų, sudarant sąlygas skaitmeninimo galimybių plėtrai įmonėje.

Projekto tikslas - skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas precizinių komponentų gamyboje, siekiant iš esmės pakeisti gamybos procesą ir padidinti darbo našumą. Šio projekto metu siekiama automatizuoti gamybos procesus, panaudojant naujausią gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis užtikrinančiomis pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ sprendinių realizavimą praktiniame lygmenyje. Įmonė numato diegti naujausias gamybos valdymo programas, CNC apdirbimo centrus ir juos aptarnaujančius robotus. Projektu įmonė siekia padidinti įmonės konkurencingumą ir augimą tarptautiniu lygiu. Įmonė tikisi padidinti savo darbo našumą, pakeičiant tradicinius gamybos procesus ir technologijas į „Pramonės 4.0“ metodologijos rekomenduojamas skaitmeninimo technologijas bei pereinant prie skaitmeninimų principais pagrįstų gamybos procesų. Gavus ES paramą pagal priemonės "Pramonės skaitmeninimas LT" 1 kvietimą ir toliau siekiama aktyviai investuoti į skaitmenines technologijas.

Prieš diegiant skaitmeninimo technologijas, įmonėje buvo atliktas technologijos auditas.
Technologinis auditas leido įvertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir pagrįsti investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą. Projekto veikla apims įrangos su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis įsigijimą ir diegimą.

Projekto nauda: Projektas sudarys sąlygas diegti pažangias technologijas, tobulinti gamybos procesus, didinti verslo produktyvumą ir verslo procesų veiksmingumą mažinant sąnaudas, didinti tiekimo grandinės veiksmingumą ir sinchronizavimą siekiant lankstumo, nuo masinės gamybos pereiti prie masinio pritaikymo, į pelningesnes pridėtinės vertės grandinės dalis, orientuotis į Vakarų rinkas – tapti aukšto lygio technologiniu partneriu tarptautinėse vertės grandinėse, siūlyti didelės pridėtinės vertės produktus, pagrįstus naujomis žiniomis ir technologijomis, pasižyminčius išskirtinėmis savybėmis, geresniu pritaikymu, stiprinti prekės ženklų kūrimą, įskaitant gaminių dizainą.

Įgyvendinus projektą ir įdiegus gamybos procesų skaitmeninimo technologijas bei susijusius sprendimus, įmonė padidins savo gamybos pajėgumus ir produktyvumą, greičiau ir kokybiškiau galės aptarnauti klientus, užtikrins gamybos lankstumą ir kokybę. Projektas stipriai prisidės prie įmonės darbo našumo ir konkurencingumo augimo.