Projektai

Individualizuotos gamybos darbo centrų monitoringo ir rezultatų vertinimo sistema, paremta pramoninio daiktų interneto (IIoT) technologijomis

UAB „Baltec CNC Technologies“kaip projekto vykdytojas kartu su partneriu UAB „De Futuro“ nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d. pradėjo vykdyti projektą „Individualizuotos gamybos darbo centrų monitoringo ir rezultatų vertinimo sistema, paremta pramoninio daiktų interneto (IIoT) technologijomis“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 299 295,70 Eur, o projekto dalyviams projektui įgyvendinti skiriama iki 201 444,79 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. liepos mėn. 1 d. iki 2022 m. rugsėjo mėn. 4 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" krypties ir „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ prioriteto.

Šiuolaikinėje pramonėje, individualizuojant užsakymus ar gaminamas detales, daugėja vienetinių gaminių arba mažų partijų užsakymų ir didžioji dalis mažų įmonių yra priverstos prisitaikyti prie rinkos pokyčių bei pereiti prie mažų partijų gamybos. Tokią gamybą kontroliuoti ir optimizuoti yra daug sudėtingiau, todėl norint užtikrinti kokybišką, spartesnę ir mažų kaštų gamybą reikia gamybos stebėsenos sistemos, kuri būtų universali ir galėtų ne tik stebėti atskirus įrenginius, automatizuotus ar/ir robotizuotus įtaisus, atskiras operacijas, darbo centro kritinius režimus ar darbo proceso pradžią/pabaigą, bet galėtų stebėti ir vertinti visą gamybos procesą. Sistema turi surinkti reikalingus duomenis iš visų darbo centrų apie vykstančius procesus ir komunikuoti su gamybos valdymo sistemomis (ERP), taip sujungiant realiu laiku gaunamus proceso duomenis su planuotais užsakymo duomenimis. Šie sujungti duomenys svarbūs vertinant gamybos proceso kokybę ir jo efektyvumą. Jeigu sistema leidžia realiu laiku gaunamus duomenis atvaizduoti monitoriuose, kuriuos gali matyti visi darbuotojai, tai tokia sistema gamybos technologams ir meistrams leidžia vienodai suprasti, kas vykstą gamyboje realiu laiku, supaprastina užsakymo stebėjimą ir kokybės kontrolę, ir pagreitiną reakcijos laiką į atsiradusias problemas.

Projekto metu planuojama sukurti universalių, automatizuotų ir robotizuotų gamybos centrų monitoringo ir rezultatų vertinimo sistemą, paremtą pramoninio daiktų interneto IoT technologijomis. Mūsų tikslas yra išvystyti naujos kartos pramoninio IoT sistemą, kurioje taikomi naujausi IoT technologiniai sprendimai, skirti gamybos įmonėms: nuo realaus laiko duomenų valdiklių ir modulių, ERP iki programinių paketų ir debesijos ar duomenų centrų paslaugų integravimo pagal vartotojo poreikius. Tai visiškai naujas kompleksinis būdas integruoti IoT technologijas, užtikrinant greitą ir tęstinį vertės kūrimą gamintojams. Pramoninio IoT technologijų diskretinėje gamyboje taikymas yra naujausia sritis ir didžiausias neišnaudotų galimybių laukas gamybos proceso skaitmeninimui.

Šio projekto bendrasis tikslas yra sukurti inovatyvią individualizuotos gamybos įrenginių monitoringo ir rezultatų vertinimo sistemą, paremtą pramoninio daiktų interneto (IIoT) technologijomis. Sistema įgalins nuskaityti ir kaupti informaciją apie technologinius gamybos parametrus iš skirtingų technologinių įrenginių, pagamintų įvairių gamintojų ir išleistų skirtingais laikotarpiais, su įvairiausiais valdikių tipais, ar be valdiklių. Kuriamoje sistemoje numatoma integruoti specialius skaitmeninius filtrus, gebančius kaupti, saugoti, analizuoti ir palyginti gamybos proceso parametrus, kurie leistų, panaudojant specialius algoritmus, prognozuoti bei vertinti gamybos proceso efektyvumą, įskaitant ir pačių gamybos įrenginių būseną.

Šio projekto metu siekiama sukurti inovatyvią sistemą, tiek savo technologinio išvystymo lygiu (automatizuota mašininio vertimo sistema), tiek pritaikymo sritimi (individualizuotos gamybos procesų skaitmeninimas pramoninio IoT technologijomis), tiek verslo modeliu („IT produktas kaip paslauga“ galimybės).

Projekto nauda: Sistema įgalins įmones sisteminiam duomenų rinkimui, analizei ir naudojimui realiuoju laiku. Tokie sprendimai suteiks vartotojams didesnę prognozuojamumo, preciziškumo, planavimo, stebėsenos bei kontrolės naudą. Gamybos išteklių monitoringo sprendimas užtikrins efektyvesnį esamų gamybos pajėgumų panaudojimą ir darbo našumo augimą, o per tai – didesnę paklausą aukštos kokybės individualizuotiems produktams gaminti. Projektas aktualus pramonės skaitmeninimo („Pramonė 4.0“) kontekste.