Projektai

Dalyvavimas tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo (EĮT) organizacijos, renginiuose

 

UAB „Baltec CNC Technologies“ – tai plataus spektro metalo apdirbimo įmonė. Įmonė turi plačias technologines galimybes ir siūlo įvairias metalo apdirbimo, programinio tekinimo, frezavimo paslaugas, taip pat teikia suvirinimo ir dažymo paslaugas. Specializuotas gamybos padalinys gamina tikslius mechaninius komponentus programinio valdymo staklėmis.

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas, reikalingas inovatyviems produktams ir technologijoms kurti. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme, SME Intrument, Horizon2020, Eureka, Eurostars ir pan.).
Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto veiklos:

Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“.

Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 20 189,56 Eur.

 

Trumpa informacija apie projektą:

Projekto pavadinimas: Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvom intelektinių ir lanksčių gamybos/paslaugų procesų valdymo technologijų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose

Projekto Nr.: 01.2.1-LVPA-T-844-01-0081

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019 08 21  -  2020 06 30

Projekto tikslas: Plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.