Projektai

Naujų galimybių paieška ir tikslinės eksporto rinkos stiprinimas

 
 
Lietuvos įmonės kasmet vis labiau orientuojasi į užsienio rinkas, nes prekių ir paslaugų eksportas didina ūkio subjektų pelningumą, skatina veiklos plėtrą, greičiau atsiperka investicijos, kuriamos naujos darbo vietos, o tai daro tiesioginę įtaką ekonomikos augimui. Siekiant „Baltec CNC Technologies“ išlikti konkurencingai metalo apdirbimo rinkoje, reikia įmonei stiprinti eksporto pozicijas naujose ir palaikyti pozicijas jau esamose rinkose.
 
Siekdama didinti eksporto apyvartas įmonė nuolatos dalyvauja įvairių šalių tarptautinėse parodose, pristatydama savo gaminamus precizinius komponentus ir teikiamas CNC metalo apdirbimo paslaugas.
 
Projektas skirtas įėjimui į naują Čekijos rinką ir turimos eksporto pozicijos Vokietijoje išlaikymui, stiprinimui bei plėtrai, dalyvaujant 2019-2021 metų tarptautinėse parodose.
Gaminamos įmonės precizinės metalo detalės yra naudojamos automobilių, įvairios paskirties mašinų gamybos, medicininės reabilitacinės technikos ir energetikos pramonės šakose. UAB „Baltec CNC Technologies“ didžiąją dalį eksporto sudaro Vokietijos klientai, todėl labai svarbu gerinti santykius su esamais klientais ir ieškoti naujų rinkų, plėtros galimybių bei pristatyti save tikslinėse tarptautinėse parodose, kurios padeda įmonei didinti eksporto apimtis.
 
Parodų metu planuojama pristatyti įmonės veiklą, susitikti su esamais klientais bei pritraukti naujų. Tai puiki proga įmonei ne tik parodyti savo technologinius gebėjimus, bet susipažinti ir su naujausiomis metalo apdirbimo technologijų inovacijomis.
 
 
Projekto veiklos:
Įmonės ir jos produkcijos pristatymas Čekijoje ir Vokietijoje  vykstančiose tarptautinėse parodose
 
Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.
 
Projektas finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 20 996,00 Eur.
 
Trumpa informacija apie projektą:
Projektas: UAB „Baltec CNC Technologies“ tikslinės eksporto rinkos stiprinimas
Projekto Nr.: 03.2.1-LVPA-K-801-05-0074
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-07-10  -  2021-04-16
Projekto tikslas: Įeiti į naują Čekijos rinką ir išlaikyti ir padidinti turimas eksporto pozicijas Vokietijos rinkoje