Projektai

Organizacijos darbuotojų mokymas pameistrystės forma, kvalifikacijos daliai įgyti

 
Projekto vykdytojas UAB „Baltec CNC Technologies“ 2018 m. gegužės 18 dieną pradėjo vykdyti projektą „Organizacijos darbuotojų mokymas pameistrystės forma, kvalifikacijos daliai įgyti“ (Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-02-0005) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę  Nr. 09.4.3-ESFA-K-827.
 
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma - 74 530, 12 eurų, o projekto įgyvendinimui skiriama iki 44 718, 07 eurų projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
 
Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į apdirbamosios pramonės sektoriaus veiklas.
Projektas skirtas apmokyti gamybos darbuotojus pagal organizacijos parengtą neformalaus mokymo "Programinių įrengimų operatoriaus mokymų programą", kuri parengta remiantis formaliojo profesinio mokymo programa „Metalo apdirbimo staklininko mokymo programa“ (valstybinis  kodas – 440071505). 
 
Siekiant spręsti metalo apdirbimo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos trūkumo problemą, projektu siekiama apmokyti organizacijos gamybos darbuotojus. Vykdomi mokymai bus nukreipti ne tik organizacijos tikslams, bet ir rinkos poreikiui tenkinti. Atlikus visas programoje numatytas praktines veiklas bei savarankiškas užduotis realiomis darbo sąlygomis, bus parengti darbo rinkai aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai pagal reikalingus įgūdžius konkrečiai darbo vietai.
 
Projektas vykdomas kartu su licencijuota profesinio mokymo įstaiga „Kauno technikos profesinio mokymo centras“.
 
Darbuotojų mokymai pameistrystės forma, kvalifikacijos daliai įgyti, svarbūs dėl naudos, kurią gaus projekto dalyviai – darbuotojai. Mokiniai mokymų metu įgis kvalifikacijos dalį, žinias, kompetenciją, įgaus naujų įgūdžių, kurie toliau bus naudingi dirbant įmonėje, tiek ieškant naujų įsidarbinimo galimybių, tuo tarpu įmonė gaus darbuotojus parengtus pagal konkrečios darbo vietos reikalavimus.
 
Siekiant užtikrinti projekto tęstinumą, planuojama po veiklos įgyvendinimo pameistrystės  forma apmokytiems, darbuotojams po mokymų pabaigos bus sudarytos darbo sutartys visam etatui ir ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui atlikti funkcijas pagal mokymų metu įgytas kompetencijas.
 

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis - 2018.05.18 - 2020.05.18,

Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2021 m. gegužės 18 d.