Projektai

Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas

 
UAB „Baltec CNC Technologies“ kaip projekto vykdytojas nuo 2018 m. liepos mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 Pramonės skaitmeniniams LT.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 606 851,34 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 213 597,97 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. liepos mėn. 2 d. iki 2021 m. balandžio mėn. 5 d.

Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" krypties ir „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ prioriteto.

UAB „Baltec CNC Technologies“, siekdama išlikti konkurencinga rinkoje, nuolat didina pajėgumus, ieško naujų rinkų, diegia naujausias technologijas ir peržiūri technologinius procesus. Kadangi įmonės pagrindiniai klientai yra Europoje gerai žinomos ir pripažintos pramonės įmonės, kurios savo užsakomai produkcijai nuolat kelia vis griežtesnius kokybės reikalavimus, todėl pažangių technologijų atitinkančių „Pramonės 4.0“ reikalavimus diegimas yra įmonei būtinas, kad patenkintų klientų augančius poreikius ir išgyventų konkurencingoje rinkoje. Projektu siekiama diegti naujausias gaminių kūrimo ir gamybos proceso valdymo technologijas, plėtoti jų funkcionalumą, pritaikymą prie kintančių gamybos sąlygų, sudarant sąlygas skaitmeninimo galimybių plėtrai įmonėje.

Projekto tikslas - skaitmeninimo technologijų ir susijusių sprendimų diegimas precizinių komponentų gamyboje, siekiant iš esmės pakeisti gamybos procesą ir padidinti darbo našumą. Šio projekto metu siekiama automatizuoti gamybos procesus,  panaudojant naujausią gamybos procesų įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis užtikrinančiomis pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ sprendinių realizavimą praktiniame lygmenyje. Projektu įmonė siekia padidinti įmonės konkurencingumą ir augimą tarptautiniu lygiu. Įmonė tikisi padidinti savo darbo našumą, pakeičiant tradicinius gamybos procesus ir technologijas į „Pramonės 4.0“ metodologijos rekomenduojamas skaitmeninimo technologijas bei pereinant prie skaitmeninimų principais pagrįstų gamybos procesų.

Prieš diegiant skaitmeninimo technologijas, įmonėje buvo atliktas technologijos auditas.
Technologinis auditas leido įvertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir pagrįsti investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą. Projekto veikla apims įrangos su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis įsigijimą ir diegimą.

Projekto nauda: Projektas sudarys sąlygas diegti pažangias technologijas, tobulinti gamybos procesus, didinti verslo produktyvumą ir verslo procesų veiksmingumą mažinant sąnaudas, didinti tiekimo grandinės veiksmingumą ir sinchronizavimą siekiant lankstumo, nuo masinės gamybos pereiti prie masinio pritaikymo, į pelningesnes pridėtinės vertės grandinės dalis, orientuotis į Vakarų rinkas – tapti aukšto lygio technologiniu partneriu tarptautinėse vertės grandinėse, siūlyti didelės pridėtinės vertės produktus, pagrįstus naujomis žiniomis ir technologijomis, pasižyminčius išskirtinėmis savybėmis, geresniu pritaikymu, stiprinti prekės ženklų kūrimą, įskaitant gaminių dizainą.