Projektai

Pažangi roboto manipuliatoriaus sistema, skirta CNC apdirbimo centrams (RoboCNC)

 
UAB „Baltec CNC Technologies“ kaip projekto vykdytojas nuo 2018 m. liepos mėn. 2 d. pradėjo vykdyti projektą „Pažangi roboto manipuliatoriaus sistema, skirta CNC apdirbimo centrams (RoboCNC)“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 409 662,76 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 225 122,42 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. iki 2020 m. gegužės mėn. 24 d.
 
Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" krypties ir „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ prioriteto.
Projekto metu bus siekiama sukurti pažangią roboto manipuliatoriaus sistemą, skirtą automatizuoti programinio valdymo staklių darbą vienetinėje ir mažaserijinėje gamyboje. Roboto manipuliatoriaus sistemą sudarys:
  • roboto manipuliatoriaus ranka su integruotu mobiliu stovu,
  • ruošinių bei pagamintų detalių palydovinis paletizavimo modulis,
  • integravimo modulis, skirtas tvarkyti sąsajoms su programinio valdymo įrenginiais,
  • technologinių procesų stabilumo kontrolės ir valdymo modulis,
  • gaminių kokybės kontrolės modulis su integruota kamera,
  • manipuliatoriaus griebtuvas, paletinių palydovų transportavimui,
  • paviršiaus kokybės kontrolės modulis su lazerio atšvaitu.
Roboto manipuliatorius bus pritaikytas prie esamų programinių staklių (frezavimo bei tekinimo) valdymo sistemų, palengvinant įrenginių valdymą ir išvengiant komplikuotos ankstesnės robotų programavimo patirties. Roboto manipuliatoriaus sistemos integravimas vienetinėje ir serijinėje (mažais kiekiais) gamyboje užtikrins visą apdirbimo proceso ciklo automatizavimą.
 
Roboto manipuliatoriaus sistema bus patrauklus automatizavimo spendimas mažoms ir vidutinėms apdirbamosios pramonės įmonėms, nes jis sudarys galimybes modernizuoti esamus pagrindinius gamybos įrenginius bei nedidelėmis investicijomis pereiti prie „Pramonės 4.0“ principais pagrįstų gamybos procesų ir robotinių gamybos technologijų, kurios ženkliai padidina įmonių gamybos našumą ir produktyvumą, sumažina darbo sąnaudas, užtikrina aukštą produkcijos kokybę. Ekonominė nauda vartotojams bus įtikinama, nes investicijos į roboto manipuliatoriaus sistemą bus santykinai mažos, o investicijų atsipirkimas, dažnu atveju, sieks 1-2 metus. Dabartinės situacijos apdirbamojoje pramonėje analizė rodo, kad šiuolaikiniai pramoniniai robotai yra išimtinai taikomi masinėje gamyboje, ypač mašinų bei automobilių pramonėje. Tokių pramonių robotų kaina yra labai aukšta, jų gyvavimo laikas skaičiuojamas ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, dirbant 24/7 gamybos rėžimu, taikant aukštus reikalavimus įrangos pozicionavimo tikslumui ir procesų kartotinumui. Šio tipo robotų diegimas vienetinėje ar mažaserijinėje gamyboje nėra ekonomiškai naudingas, nes investicijų atsipirkimo laikas viršija roboto tarnavimo laikotarpį. Iki šiol metalo apdirbimo mažos ir vidutinės įmonės dėl ribotų finansinių išteklių ir esamų pramoninių robotų sistemų nelankstumo negali automatizuoti darbui imlių savo gamybos procesų. Todėl daugumos įmonių, kurios vykdo vietinių bei mažo serijiškumo gaminių gamybą (ypač tai pasakytina apie metalo apdirbimo įmones), darbo našumas išlieka žemas. Šią problemą gali išspręsti ekonomiškai pagrįstų gamybos procesų automatizavimo bei robotechnikos sprendimų diegimas.
 
Kuriama pažangi roboto manipuliatoriaus sistema dėl savo universalumo, funkcionalumo ir kompleksiškumo neturi analogų netgi pasaulinėje rinkoje. Sistema atitiks šiuolaikiškos skaitmeninės gamybos sampratą ir bus sudaryta iš ypatingai laksčiai pritaikomų savarankiškų komponentų ir modulių, kurie lengvai bus integruojami į esamus programinio valdymo centrus. Sistemoje bus naudojamos pažangios apdirbimo proceso stebėjimo ir analizės technologijos bei unikali ruošinių paletavimo sistema su paletiniais palydovais, turinčius fiksuotus „nulio“ tvirtinimo elementus, kurių pagalba bus automatizuojamas vienetinio pavyzdžio detalių keitimas. Atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir siekiamą gamybos automatizavimo lygį, sistema galės būti tiekiama tiek pavieniais komponentais ar moduliais, tiek komponentų ar modulių komplektais.
 
Šio projekto bendrasis tikslas yra sukurti ir pateikti apdirbamosios pramonės įmonėms pažangią roboto manipuliatoriaus sistemą (trumpalaikiu laikotarpiu) bei rasti sukauptai patirčiai ir įgytoms žinioms naujas pritaikymo galimybes (ilgalaikiu laikotarpiu). Mūsų ilgalaikis tikslas yra nuolat investuoti į naujus MTEP projektus, sukuriant inovatyvius produktus bei plėsti savo veiklos sritį, ieškoti naujų pritaikymo galimybių savo technologijoms, žengti su sukurtomis inovacijomis į naujas rinkas.
 
Projekto nauda: Projektas stipriai paveiks įmonės ekonominius rodiklius, nes bus pradėta didesnės pridėtinės vertės produktų gamyba reikalaujanti naujų žinių, inovatyvių sprendimų ir kompetencijų robotinių technologijų srityje. Robotinių gamybos technologijų plėtojimas yra įmonės strateginės veiklos kryptis.