Projektai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPT diegimas inovatyvių produktų gamybai

 
BCT kaip projekto vykdytojas nuo 2017 m. gruodžio mėn. 20 d. pradėjo vykdyti projektą „DPT diegimas inovatyvių produktų gamybai“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 DPT pramonei LT+.
 
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 486 547,00 Eur, o projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama 170 291,45 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. gruodžio mėn. 20 d. iki 2019 m. gruodžio mėn. 19 d.
 
Projektas priskiriamas prie sumanios specializacijos „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" krypties ir „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos“ prioriteto.
 
Nuo 2014 metų mažėjant įmonės darbo našumui, reikalinga imtis naujų priemonių įmonės produktyvumo ir konkurencingumo didinimui. Šį tikslą pasiekti gali padėti didelio poveikio technologijų diegimas įmonėje, kurios leis sumažinti gamybos išlaidas, medžiagų kiekį, energijos suvartojimą ir padidins gamybos greitį dėl įdiegtos technologijos ir pagerins įmonės darbo našumo rodiklį. ES struktūrinių fondų lėšas verta investuoti, nes DPT diegimas kelia ne tik įmonės, bet ir visos šalies konkurencingumą ir padeda kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Augančiai pramonės įmonei, atliekančiai tarptautinius užsakymus, DPT įdiegimas leis greičiau ir tiksliau įgyvendinti užduotis, įžengti į naujas rinkas ir tapti pagrindiniais tiekėjais.
 
Projekto tikslas - didelio poveikio technologijų (DPT) diegimas įmonės BCT metalo gaminių gamybos procese, siekiant stiprinti įmonės pramoninę bazę. Šio projekto metu siekiama pradėti gaminti aukšto inžinerinio lygio precizinius komponentus, skirtus ortopedijos įtaisams, panaudojant pažangią gamybos sistemą, paremtą robotika, fotonika bei naujausiais mikroelektronikos bei informacinių technologijų sprendimais, užtikrinančiais pramonės skaitmeninimo iniciatyvos „Pramonė 4.0“ sprendinių realizaciją praktiniame lygmenyje. Preciziniai komponentai su modernesnėmis savybėmis bus gaminami panaudojus naujausias gamybos technologijas ir valdymo metodus, įgalinančius efektyviau vykdyti produkto projektavimo ir gamybos procesus, pereiti prie masinės individualizacijos principais pagrįstų veiklos procesų. Projekto investicijos nukreiptos į įmonės produkcijos įvairinimą, tiekimo proceso vertės grandinės gerinimą, produkcijos kokybės didinimą, gamybos išlaidų mažinimą, susijusį su medžiagų, darbo ir energijos taupymu, gamybinių operacijų atlikimo greičio didinimu, produktyvumo augimu.
 
Projekto veikla apims DPT įsigijimą ir diegimą įmonės gamybos procese. Planuojama įsigyti robotą manipuliatorių su tekinimo staklėmis ir dvi frezavimo stakles, kurios atitinka DPT reikalavimus.
 
Projekto nauda: Įdiegusi DPT įmonė padidins konkurencingumo, darbo našumo, pelningumo, taupesnio energijos suvartojimo rodiklius. Taipogi įmonė turės galimybę padidinti eksportą ir įeiti į naujas rinkas, kur gaminiams taikomi specifiniai technologiniai ir kokybiniai reikalavimai.