Projektai

Kompleksinės sveikatinimo įrangos sistemos sukūrimas

2005 metų lapkričio 15 dieną viena iš didžiausių intelektualios sporto inžinerijos įmonių Lietuvoje BCT, Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė ES struktūrinių fondų paramos sutartį, kuri žymi taikomųjų tyrimų ir technologinės plėtros pradžią sporto inžinerijos srityje – projekto veiklos bus atliekamos siekiant sukurti inovatyvią, kompleksinę sveikatinimo įrangos sistemą „Gudris“.

Viena iš pagrindinių Lietuvos strategijos krypčių yra mokslinio potencialo rėmimas įmonėms bendradarbiaujant su mokslo įstaigomis. Projektas atitinka BPD kriterijus tokius kaip: skatinti verslumą, stiprinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir konkurencingumą šalies bei užsienio rinkose, didinti pramonės produktyvumą, priartinti prekių ir paslaugų gamybos ir eksporto struktūrą prie ES struktūros, aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų plėtros skatinimas, internacionalizacijos skatinimas ir kt.

Šį projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga – iki 1`764`741,25 Lt paramos lėšų. Kitą dalį projekto lėšų įmonė finansuos, paimdama ilgalaikę, banko paskolą iš AB „Sampo bankas“.

Pasitelkus mokslinį potencialą įmonės vadovybė nusprendė kurti unikalų aukštos pridėtinės vertės produktą, su kurio pagalba galėtų efektyviai įsitvirtinti sporto inžinerijos rinkoje, o taip pat sėkmingai joje konkuruoti. Tai leistų padidinti įmonės konkurencingumą ir priartinti ją prie ES rinkos. Taip pat šis projektas leis įmonei padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros potencialą, kas leis ateityje kurti aukštos pridėtinės vertės, inovatyvius gaminius.

Projekto pagrindiniai tikslai:

  1. Sukurti naują inovatyvų ir patentabilų produktą, padidinti įmonės konkurencingumą pagal keliamus Europos Sąjungos reikalavimus, keliamus mokslo tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

  2. Padidinti mokslinių tyrimų potencialą įmonėje.

Numatoma, kad pagrindinės komplekso vartotojų tikslinės grupės bus; sporto centrai ir klubai, profesionalūs sportininkai, reabilitacijos centrai bei įstaigos, mokslo, specialių profesijų, medicinos, sporto, krašto apsaugos organizacijos, mokslo, specialių profesijų, medicinos, sporto, krašto apsaugos organizacijų treneriai, metodininkai, testuotojai, švietimo institucijos, treniruoklių įrangą gaminančios įmonės.

Projekto įgyvendinimą numato koordinuoti įmonėje veikianti MTP  taryba, susidedanti iš 8 narių, kurios sudėtyje 2 prof.hab. daktarai, 2 technikos mokslų daktarai, 2 socialinių mokslų daktarai, 1 užsienio ekspertas, 1 vyr. konstruktorius. Projekto įgyvendinimo grupę sudarys 21 asmuo.

Veiklas įgyvendinant projektą atliks įmonėje dirbantys darbuotojai kartu su Lietuvos Kūno Kultūros Akademijos (LKKA) žmogaus motorikos laboratorijos, Kauno Technologijos Universiteto (KTU) signalų apdorojimo laboratorijos, eksperimentinių tyrimų laboratorijos UAB „Katra“ ir sveikatingumo centro darbuotojų pagalba. Jau pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su minėtomis institucijomis.

Numatyta projekto pradžia – 2005 metų lapkričio mėn. 2 dieną. Numatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis 24 mėnesiai.