Projektai

Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas

2006 kovo 6 dieną UAB BCT ir UAB “Sebra” , LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra pasirašė ES struktūrinių fondų paramos sutartį įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę “Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas”. Šios sutarties objektas yra mokymų projektas, kurio tikslas didinti įmonės konkurencingumą, investuojant į bendrąjį bei specialųjį mokymą ir įgūdžių formavimą.

Šį projektą iš dalies finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga – iki 409`645,00 Lt paramos lėšų. Kitą dalį projekto įmonė finansuos nuosavomis lėšomis.

Lietuvai tapus ES nare palankioje situacijoje atsidūrė tos įmonės, kurios turi įdiegusios pažangias technologijas, pasižymi aukšta gaminių kokybę, efektyviu gamybos ir paslaugų organizavimu. Smulkios ir vidutinio dydžio įmonės negali išvystyti masinės gamybos apimčių ir pasiekti su tuo siejamą darbo našumo lygį, bet jos yra pranešesnėje situacijoje tuo, kad  gali gaminti individualizuotus gaminius, vykdyti mažesnės apimties užsakymus, lanksčiau diegti inovacinius techninius sprendimus. Toks efektyvus darbo organizavimas reikalauja ypač aukštos visų lygių darbuotojų kvalifikacijos.

BCT specializuojasi gaminti individualizuotus gaminius, vykdyti nedidelius, bet technologiškai sudėtingus užsakymus. Todėl įmonės kolektyvas šiuo metu vienija daugiau nei 130 ypač aukštos kvalifikacijos įvairių sričių darbuotojų – nuo perspektyvių mokinių, kvalifikuotų darbininkų, technikų, inžinierių iki mokslinių tyrimų specialistų. Įmonė, norėdama išlaikyti konkurencingumą, planuodama technologinę plėtrą diegia naujas gamybos technologijas, vykdo struktūrinius pakitimus kuriant naujas darbo vietas. Projekto metu planuojama apmokyti ir įdarbinti  naujų darbuotojų.

Kadangi mūsų šalies darbo rinka negali pasiūlyti reikiamos kvalifikacijos specialistų, be to profesinio ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo įstaigos nesuteikia visų reikalingų specializuotų kursų, tai įmonė pati organizuoja darbuotojų mokymus, perkvalifikavimą. Numatoma darbuotojus apmokyti darbo vietoje dirbti su diegiamomis novatoriškomis technologijomis, darbo su moderniausiomis programinio valdymo staklėmis bei įrengimais gaminant precizinius mechaninius komponentus įvairioms technikos sritims, šaltkalvių įgūdžių, atsakingų konstrukcijų suvirinimo įgūdžių. Specialiųjų apmokymų metu darbuotojai bus apmokomi dirbti su specializuotomis kompiuterinėmis programomis, gamybos valdymo sistema.

Projekto metu planuojama ypatingą dėmesį skirti moterų įdarbinimui įmonėje. Įmonė savo pavyzdžiu keičia visuomenėje nusistovėjusią nuomonę, kad darbas su staklėmis yra „vyrų  darbas“. Kadangi įmonėje jau stengiamasi išvengti nenašaus rankinio darbo, jį keičia efektyvios naujos darbo priemonės, todėl darbuotojams sudaromos saugios, geros darbo sąlygos, o su lengvai valdomomis programinėmis staklėmis puikiai susitvarko ir moterys, kurios savo atsakingumu bei kruopštumu pasiektais darbo rezultatais nenusileidžia vyrams, be to pagerina ir darbo klimatą.

BCT vadovai orientuojasi ne tik į modernias vakarietiškas technologijas, bet  ir pažangią verslo vadybą. Todėl mokymai įmonėje apima ne tik specialybines, bet ir bendras žinias – kalbų, kompiuterinio raštingumo, darbo kultūros, efektyvios vadybos, administravimo. Suteiktos žinios pakels darbuotojų pasitikėjimą savimi, padės jiems suprasti įmonės viziją, aktyviai dalyvauti jos plėtroje.

Tikimasi, kad projekto metu apmokyti darbuotojai sugebės efektyviau dirbti ir turės reikalingų darbo rinkoje žinių. Projekto metu įgyta patirtimi planuojama pasidalinti su šiuo metu besiformuojančio mechatronikos klasterio įmonėmis, taip įgyvendinant šio projekto sklaidos bei tęstinumo įgyvendinimą.  Todėl ir pasibaigus projektui ateityje bus rengiami darbuotojų apmokymai, o įgyta patirtis bei užmegsti ryšiai su mokymo įstaigomis leis lengviau rasti kvalifikuotus mokymo specialistus ir pačius darbuotojus.