2015

BCT 15 metų jubiliejus

2015 metais gruožio mėnesį BCT sukako 15 metų. Įmonės jubiliejus buvo paminėtas Raudondvario oranžerijoje teminiame „Didžiojo Getsbio“ vakarėlyje, kur BCT kolekyvą sveikino garbingi svečiai: klientai iš Vokietijos ir Lietuvos, verslo partneriai, mokymo įstaigų vadovai.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“direktorius Gintautas Vilda įteikė garbės apdovanojimą už nuopelnus Lietuvos pramonei vienam iš pirmųjų buvusių UAB „Sebra“ akcininkų Stefan Koetitz.